domowe-instalacje

rozwiązania w branży inwerterów fotowoltaicznych

Domowe mikroinstalacje można podzielić na trzy rodzaje:

  1. On grid – Sieciowa
  2. Off grid – Wyspowa
  3. Hybrid – Hybrydowa

Instalacja On grid – Sieciowa, to instalacja w której inwerter podłączony jest do sieci energetycznej. Skutkuje to oddawaniem nadmiarowo wyprodukowanej energii do energetyki.
W ofercie Growatt Polska występują dwa typy inwerterów sieciowych: jedno oraz trójfazowe.
Jednofazowe w zakresie 1-5.5kW
Trójfazowe w zakresie 4-20kW(40kW)

Dodatkowo inwertery jednofazowe podzielone są na dwa rodzaje: z pojedynczym (TL) oraz podwójnym MPPT (MTL). Podwójny MPPT (Śledzenie punktów maksymalnej mocy) pozwala na uzyskiwanie maksymalnej mocy z dwóch niezależnych ciągów paneli fotowoltaicznych.
Pozwala to na montaż instalacji na dwóch połaciach dachu (płaszczyznach) generując maksymalny możliwy uzysk energii. Każdy z inwerterów może być monitorowany poprzez moduł Wifi, LAN bądź radio.

Poniżej prezentujemy schemat działania instalacji sieciowej:

schemat działania instalacji fotowoltaicznej sieciowej

Instalacja Off grid – Wyspowa, to instalacja w której inwerter nie jest podłączony do sieci energetycznej. Skutkuje to produkcją energii tylko na własny użytek.
W tym typie instalacji, energia gromadzona jest w akumulatorach o pojemności odpowiedniej dla wielkości instalacji.W ofercie Growatt Polska występują inwertery wyspowe w zakresie mocy od 1.6-4kW.
Każdy z inwerterów może być monitorowany poprzez moduł Wifi, LAN bądź radio.

Poniżej prezentujemy schemat działania instalacji wyspowej:

schemat działania fotowoltaicznej instalacji wyspowej

Instalacja Hybrid – Hybrydowa, to instalacja w której inwerter jest podłączony do sieci energetycznej oraz akumulatorów. Pozwala to na produkcję energii na własny użytek oraz nadmiarowo oddania jej do energetyki.
W ofercie Growatt Polska występują inwertery hybrydowej o następujących mocach:
Jednofazowe: 3kW oraz 5kW
Trójfazowe: 10kW
Dodatkowo posiadamy w ofercie urządzenie o nazwie SPF o mocach 2.4 oraz 4kW pozwalające zmodyfikować instalację sieciową na hybrydową.

Poniżej prezentujemy schemat działania instalacji wyspowej:

schemat działania fotowoltaicznej instalacji hybrydowej

W razie pytań, skontaktuj się z nami bezpośrednio:
Tel: +48 574 827 121
E-mail: info@growatt.pl