trojfazowe

Monitoring growatt
Growatt 3000/6000TL3-S
Inwertery trójfazowe dla małych instalacji domowych o mocach 3, 4, 5 oraz 6kW
Read more.
Growatt 7000/9000TL3-S
Inwertery trójfazowe dla średnich instalacji domowych o mocach 7, 8, oraz 9kW    
Read more.
Growatt 10000/11000 TL3-S
Inwertery trójfazowe dla średnich instalacji domowych o mocach 10 oraz 11kW     
Read more.
Growatt 12000/15000TL3-S
Inwertery trójfazowe dla dużych instalacji domowych o mocach 12, 13, oraz 15kW    
Read more.
Growatt 17000/25000 TL3-S
Inwertery trójfazowe dla średnich instalacji przemysłowych o mocach 17, 20, oraz 25kW   
Read more.
Growatt 30000/40000 TL3-S
Inwertery trójfazowe dla dużych instalacji przemysłowych o mocach 30, 33, oraz 40kW   
Read more.
Growatt 50-80K MAX
Inwerter trójfazowy dla dużych instalacji przemysłowych oraz farm fotowoltaicznych o mocy 50-80kW    
Read more.