HOME BLOG NASZE PRODUKTY REALIZACJE ROZWIĄZANIA & DYSTRYBUCJA DO POBRANIA SZKOLENIA MONITORING SKLEP

Growatt przygotowuje projekt ppoż. instalacji fotowoltaicznej!

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471) od 19.09.2020 nowe brzmienie otrzymuje Art. 29 prawa budowlanego, a wraz z nim:

„4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia […] wykonywanie robót budowlanych polegających na:

3) instalowaniu:

c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a”

W związku z tym po 19.09.2020 wymagane będzie potwierdzenie przez rzeczoznawcę, że spełnione są wymagania ochrony przeciwpożarowej w zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej. Jest to obowiązkowe przy łącznej mocy modułów większej niż 6,5 kWp.

Podsumowując, projekty takich instalacji będą wymagały obowiązkowego uzgodnienia pod  względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej z uwagi na  Art. 29 ust. 2. 6kt. 16. (Dz. U. 2020 poz. 1333).

 

Firma MP SOLAR GROUP SP. Z O.O. wychodzi naprzeciw tym wymaganiom i wprowadza do oferty możliwość zakupu projektu ppoż. instalacji fotowoltaicznej zaakceptowanego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

Przy zakupie projektu prosimy o dostarczenie drogą mailową następujących informacji:

  • Schemat i szkic instalacji fotowoltaicznej (rozmieszczenie modułów na dachu, miejsce montażu falownika, miejsce montażu wyłącznika przeciwpożarowego Santon).

 

Koszt zakupu projektu: 500 zł netto

Czas oczekiwania na projekt: Do 7 dni roboczych.

Link do sklepu: https://sklep.growatt.pl/pl/p/Projekt-ppoz.-instalacji-fotowoltaicznej/242?preview=true