HOME BLOG NASZE PRODUKTY REALIZACJE ROZWIĄZANIA & DYSTRYBUCJA DO POBRANIA SZKOLENIA ZESPÓŁ KALKULATOR HYBRYD FAQ WIRTUALNE STOISKO MONITORING SKLEP

Szkolenia

szkolenie-inwertery-fotowoltaiczne-9
szkolenie-inwertery-fotowoltaiczne-3
szkolenie-inwertery-fotowoltaiczne-1
szkolenie-inwertery-fotowoltaiczne-2
szkolenie-inwertery-fotowoltaiczne-5
szkolenie-inwertery-fotowoltaiczne-6
szkolenie-inwertery-fotowoltaiczne-4
szkolenie-inwertery-fotowoltaiczne-8
szkolenie-inwertery-fotowoltaiczne-7
szkolenie-inwertery-fotowoltaiczne-9 szkolenie-inwertery-fotowoltaiczne-3 szkolenie-inwertery-fotowoltaiczne-1 szkolenie-inwertery-fotowoltaiczne-2 szkolenie-inwertery-fotowoltaiczne-5 szkolenie-inwertery-fotowoltaiczne-6 szkolenie-inwertery-fotowoltaiczne-4 szkolenie-inwertery-fotowoltaiczne-8 szkolenie-inwertery-fotowoltaiczne-7

Szkolenia podstawowe

Warunek uczestnictwa: szkolenie otwarte

Opis:
Szkolenie ma na celu przekazanie pracownikom technicznym firm instalacyjnych działających w branży fotowoltaicznej informacji niezbędnych do przeprowadzenia montażu, uruchomienia i serwisu sieciowych instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem inwerterów fotowoltaicznych firmy Growatt.

Zakres:
- Projektowanie instalacji fotowoltaicznych sieciowych
- Wykorzystanie aplikacji ShineDesign do planowania instalacji fotowoltaicznych
- Montaż konstrukcji wsporczej instalacji fotowoltaicznej
- Podłączenie, konfigurowanie oraz odbiór sieciowej instalacji fotowoltaicznej
- Uruchamianie instalacji
-- instalacja monitoringu,
-- aplikacja ShinePhone
-- portal Shine Server, OSS Server.
- Usuwanie błędów, typowe usterki
- Serwisowanie falowników Growatt.

Grupa docelowa:
Pracownicy techniczni firm instalacyjnych zajmujących się montażem, uruchamianiem i serwisem instalacji fotowoltaicznych.

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu inwerterów fotowoltaicznych Growatt.

Forma szkolenia:
- webinar (niezbędna wcześniejsza rejestracja)

Czas trwania szkolenia:
1 dzień (maksymalnie 4 godziny) - webinarium

Najbliższy termin szkolenia:

- 05.03.2024, start : 9:00 - koniec: 13:00

Szkolenia zaawansowane

Warunek uczestnictwa: szkolenie otwarte

Szkolenie z falowników wyspowych GROWATT wyposażonych w wyjścia bateryjne
Szkolenie ma na celu przekazanie pracownikom technicznym firm instalacyjnych z branży fotowoltaicznej, informacji niezbędnych do przeprowadzenia montażu, uruchomienia i serwisu falowników wyspowych (OFF-GRID).

Zakres:
- Podłączenie i konfigurowanie instalacji fotowoltaicznej wyspowej
- Uruchamianie instalacji
-- instalacja monitoringu,
-- aplikacja ShinePhone,
-- portal Shine Server, OSS Server,
- Serwisowanie akumulatorów

Grupa docelowa:
Pracownicy techniczni firm instalacyjnych działających w branży fotowoltaicznej, którzy zajmują się montażem, uruchamianiem i serwisem wyspowych systemów magazynowania energii.

Czas trwania : 1 godzina,
Forma szkolenia : webinarium
Koszt szkolenia: bezpłatne

Najbliższy termin szkolenia:
- 12.03.2024. start 10:00 - koniec: 11:00

Opis: Szkolenie z falowników sieciowych GROWATT wyposażonych w wyjścia bateryjne
Szkolenie ma na celu przekazanie pracownikom technicznym firm instalacyjnych z branży fotowoltaicznej informacji niezbędnych do przeprowadzenia montażu, uruchomienia i serwisu sieciowych instalacji bateryjnych

Zakres:
- Projektowanie instalacji fotowoltaicznych hybrydowych
- Podłączenie i konfigurowanie instalacji fotowoltaicznej hybrydowych
- Uruchamianie instalacji
-- instalacja monitoringu,
-- aplikacja ShinePhone,
-- portal Shine Server, OSS Server,
- Serwisowanie akumulatorów

Grupa docelowa:
Pracownicy techniczni firm instalacyjnych działających w branży fotowoltaicznej, którzy zajmują się montażem, uruchamianiem i serwisem rozwiązań gromadzenia energii - rozwiązania firmy Growatt.

Czas trwania : 1 godzina,
Forma szkolenia : webinarium
Koszt szkolenia: bezpłatne

Najbliższy termin szkolenia:
- 19.03.2024, start 10:00 - koniec: 11:00

Opis: Szkolenie z rozwiązań magazynowania energii ATESS
Szkolenie ma na celu przekazanie pracownikom technicznym firm instalacyjnych - działających w branży fotowoltaicznej - informacji niezbędnych do przeprowadzenia doboru, montażu, uruchomienia rozwiązań niezbędnych do magazynowania energii elektrycznej wykorzystujących systemy bateryjne firmy ATESS (Grupa Growatt)..

Zakres:
- Projektowanie i dobór systemów magazynowania energii
- Przegląd rozwiązań w zakresie magazynowania energii
- Monitoring systemów magazynowania energii
- Podstawowe funkcje systemu Atess Power

Grupa docelowa:
Pracownicy techniczni firm instalacyjnych działających w branży fotowoltaicznej, którzy zajmują się montażem, uruchamianiem i serwisem rozwiązań gromadzenia energii.

Czas trwania : 1 godzina,
Forma szkolenia : webinarium
Koszt szkolenia: bezpłatne

Najbliższy termin szkolenia:
- 26.03.2024, start 10:00 - koniec: 11:00

Opis: Szkolenie z rozwiązań Smart Home firmy Growatt
Szkolenie ma na celu przekazanie pracownikom technicznym firm instalacyjnych - działających w branży fotowoltaicznej - informacji pomocnych przy optymalizacji zużycia energii elektrycznej, zdalnego włączania i wyłączania urządzeń, automatyzacji zużycia energii.

Zakres:
- Wymagania NCRfG w systemie energetycznym
- Przegląd urządzeń Smart Home (GroBoost, GroPlug, GroPanel) z oferty Growatt
- Integracja urządzeń Smart Home w aplikacjach Growatt (ShinePhone, ServerGrowatt)
- Zużycie energii w gospodarstwie domowym.

Grupa docelowa:
Pracownicy techniczni firm instalacyjnych działających w branży fotowoltaicznej, którzy zajmują się montażem, uruchamianiem i serwisem instalacji fotowoltaicznych.

Czas trwania : 1 godzina,
Forma szkolenia : webinarium
Koszt szkolenia: bezpłatne

Najbliższy termin szkolenia:
- 02.04.2024 start 10:00 - koniec: 11:00

Szkolenia dedykowane

Zakres i forma szkoleń dedykowanych ustalane są indywidualnie z klientem (są to szkolenia zamknięte).

W dniu 09.04.2024 planowane jest szkolenie pt. : "Spełnienie wymagań p.poż dla instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań firmy Growatt i MP Solar."

Czas trwania : 1 godzina,
Początek szkolenia 10:00.
Forma szkolenia : webinarium
Koszt szkolenia: bezpłatne

W sprawie zapisów proszę o kontakt mailowy: s.suski@mpsolar.pl.


Serdecznie zapraszamy.

Kontakt

Sławomir Suski
s.suski@mpsolar.pl