Growatt Inwertery fotowoltaiczne | Wiodąca marka inwerterów i falowników
HOME BLOG NASZE PRODUKTY REALIZACJE DYSTRYBUCJA DO POBRANIA SZKOLENIA KALKULATOR HYBRYD FAQ WIRTUALNE STOISKO MONITORING SKLEP

FAQ - Pytania i odpowiedzi

Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaika jest dziedziną nauki i techniki, która umożliwia wytwarzanie prądu elektrycznego, wykorzystując promieniowanie słoneczne. Jest to możliwe dzięki zjawisku fotowoltaicznemu.

W jaki sposób działa system fotowoltaiczny?

Podstawowym i głównym elementem instalacji są ogniwa fotowoltaiczne, które łączy się w moduły fotowoltaiczne. Dzięki temu zyskujemy możliwość wytwarzania większej energii słonecznej. W ogniwach światło słoneczne zostaje przekształcone w prąd stały. Proces ten nazywa się zjawiskiem fotowoltaicznych. Ogniwa zbudowane są z materiałów półprzewodnikowych. Pozwalają one na przewodzenie ładunków elektrycznych w wyniku działania czynników zewnętrznych, takich jak między innymi promieniowanie słoneczne lub temperatura. Najczęściej wykorzystywanym półprzewodnikiem przy produkcji ogniw fotowoltaicznych jest krzem. Energia słoneczna przekształcona w prąd stały przekazywana jest do inwertera fotowoltaicznego, który odpowiada za przekształcenie go na prąd zmienny. Prąd zmienny to taki, który znajduje się w naszych domowych gniazdkach i wykorzystujemy go na co dzień.

Z czego składa się zestaw fotowoltaiczny?

W skład zestawu fotowoltaicznego wchodzą:
- Panele fotowoltaiczne zbudowane z ogniw fotowoltaicznych, w których światło słoneczne przekształcane jest w prąd stały. Sprawność zjawiska fotowoltaicznego wynika ze struktury ogniw fotowoltaicznych, usytuowania modułów oraz warunków atmosferycznych.
- Inwerter fotowoltaiczny, którego zadaniem jest przekształcenie prądu stałego wyprodukowanego przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny, czyli taki, który wykorzystujemy na co dzień w naszych domach.
- Konstrukcja montażowa, na której mocowane są moduły fotowoltaiczne. Typ konstrukcji zależy od rodzaju dachu, na którym montowana jest instalacja fotowoltaiczna.
- Licznik dwukierunkowy mierzący przepływ prądu. Dzięki niemu mamy możliwość rozliczenia ilości wyprodukowanej przez nas energii oraz tej pobranej.

Jak wygląda praca inwerterów Growatt w okresie jesienno-zimowym?

Okres jesienno-zimowym nie jest łatwym okresem dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych. Uzyski czasem stanowią jedynie 10% tego, co można otrzymać wiosną i latem. Energia słoneczna w tym okresie jest znikoma, czasem nawet niewystarczająca do startu inwertera fotowoltaicznego. Wynika to z tego, że słońce biegnie nisko, wschodzi późno i zachodzi wcześniej.

Aby inwerter mógł wystartować, muszą być spełnione minimum dwa warunki:
- minimalne napięcie startu
- musi płynąć prąd – minimum, jakie obserwujemy to 0.1A – 0.3A, w zależności od modelu inwertera, ilości paneli itp.

Niestety w okresie jesienno-zimowym bardzo często ciężko jest spełnić ten drugi warunek.
Najczęstszym powodem jest zalegający w tym okresie na panelach śnieg, lód, spadające liście, marznący deszcz lub inne zanieczyszczenia.

Więcej informacji na temat tego problemu znajduje się na forum Growatt:
https://forum-growatt.pl/viewtopic.php?f=21&t=20

Jakie znaczenie ma kąt nachylenia dachu?

Minimalny kąt nachylenia dachu to 10°. Jest on wymagany do samodzielnego oczyszczania się modułów np. ze śniegu. Jeśli dach ma mniejszy kąt nachylenia, to należy skorygować go odpowiednią konstrukcją montażową. Najwyższe uzyski energii dla naszej szerokości geograficznej instalacja fotowoltaiczna osiąga przy kącie nachylenia 30-40° - moduły ustawione w kierunku południowym oraz 15-25° - instalacja fotowoltaiczna na wschód-zachód.

W jakim okresie czasu zwraca się inwestycja?

Nie można jednoznacznie określić czasu, po jakim nastąpi zwrot inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Szacuje się, że średni czas zwrotu inwestycji wynosi około 8-10 lat.

Wyczerpujące informacje na ten temat znajdują się na forum Growatt:
https://forum-growatt.pl/viewtopic.php?f=18&t=13

Jak podłączyć monitoring do inwerterów fotowoltaicznych Growatt?

Jeśli instalacja fotowoltaiczna montowana była samodzielnie, to zapraszamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi:

- Konfiguracja dongle Growatt Shine WiFi-Xhttps://youtu.be/Mj1l_miO26c
- Konfiguracja dongle Growatt Shine GPRS-X - https://youtu.be/OxtGuTYoDFU

Przy zakładaniu konta należy podać uniwersalny KOD INSTALATORA ANXQ3.

Natomiast jeśli instalacja fotowoltaiczna montowana była przez firmę instalatorską, należy niezwłocznie skontaktować się z wykonawcą montażu w celu uzyskania kodu instalatora.

Jak ponownie skonfigurować monitoring po zmianie routera?

Ponowna konfiguracja monitoringu po zmianie routera to jeden z podstawowych problemów użytkowników inwerterów fotowoltaicznych Growatt. Zapraszamy do zapoznania się z filmem instruktażowym oraz artykułem na forum Growatt, które w 100% wyczerpują ten temat.

Film: https://youtu.be/xiCRwKVID3I
Artykuł: https://forum-growatt.pl/viewtopic.php?f=22&t=31

Jak uzyskać kod instalatora?

Aby uzyskać kod instalatora, należy wejść na stronę oss.growatt.com, a następnie kliknąć przycisk "Rejestracja" i wybrać konto Instalatora. Kolejnym krokiem jest wypisanie wszystkich danych firmy instalatorskiej. Niezbędne jest podanie numeru seryjnego jednego z falowników oraz dokumentów rejestracyjnych firmy.

Dlaczego inwerter wyłącza się z powodu zbyt wysokiego napięcia?

Wyłączanie się inwerterta fotowoltaicznego z powodu zbyt wysokiego napięcia wynika z rozporządzenia Komisji (EU) 2016/631 – NC RfG oraz deklaracji zgodności EN 50549-1/2-2019. Ograniczenia te zostały narzucone przez zakłady energetyczne. Firma Growatt nie jest odpowiedzialna za ten problem i nie ma na niego żadnego wpływu.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby prawidłowo zamontować instalację fotowoltaiczną?

Przede wszystkim proces montażu instalacji fotowoltaicznej musi być przeprowadzony zgodnie ze wszystkimi instrukcjami poprawnego montażu. Pomocnymi mogą okazać się również szkolenia instalatorskie organizowane przez firmę Growatt Polska / MP Solar Group.

Informacje na temat szkoleń znajdują się na stronie Growatt: https://growatt.pl/szkolenia-fotowoltaika-kursy/

UWAGA! Do zgłoszenia reklamacji wymagany jest certyfikat UDT/Instalatora OZE lub certyfikat SEP.

Dlaczego na inwerterze wyświetla się błąd 129 – napięcie poza zakresem?

“Błąd 129 AC OUT OF RANGE” jest jednym z najczęściej pojawiających się problemów w falownikach marki Growatt. Nie jest to jednak krytyczny problem, który powinien posiadaczom inwerterów Growatt spędzać sen z powiek.

“Błąd 129 AC OUT OF RANGE” informuje o zbyt wysokim napięciu w sieci zakładu energetycznego lub o tym, iż zakład energetyczny nie jest w stanie odebrać produkcji.
W 98% przyczyną tego problemu jest zła nastawa w falowniki.

Poprawne ustawienie polskiej normy EN50438 - https://youtu.be/tTMpw9iaLXs
Więcej informacji na temat błędu 129 znajduje się na forum Growatt: https://forum-growatt.pl/viewtopic.php?f=21&t=16&sid=e046a84308b0d396dcf2e20d1ca79af1

Dlaczego na inwerterze wyświetla się błąd 125 – niski stan izolacji?

Należy sprawdzić instalację fotowoltaiczną: wtyczki, przewody, wykonać odpowiednie pomiary elektryczne, sprawdzić, czy inwerter fotowoltaiczny jest odpowiednio uziemiony (przykręcone uziemienie do obudowy inwertera w wyznaczonym do tego miejscu).

Więcej informacji na forum Growatt: https://forum-growatt.pl/viewtopic.php?f=21&t=47

Inwerter przestał działać lub wyświetla się błąd – co robić?

W przypadku gdy instalacja fotowoltaiczna wykonana została przez firmę, należy w pierwszej kolejności zgłosić nieprawidłowe działanie instalatorowi. Jeśli jesteśmy instalatorem i nie potrafimy samodzielnie rozwiązać problemu, kontaktujemy się z infolinią serwisową.

Procedurę zgłoszenia reklamacji opisaliśmy na forum Growatt: https://forum-growatt.pl/viewtopic.php?f=21&t=23

Jak monitorować konsumpcję własną na inwerterze przez Growatt Smart Meter?

Blokada wypływu energii do sieci – podgląd konsumpcji własnej – podłączenie z serią TL3-S - https://forum-growatt.pl/viewtopic.php?f=26&t=17
Blokada wypływu energii do sieci – podgląd konsumpcji własnej – podłączenie z serią MID https://forum-growatt.pl/viewtopic.php?f=26&t=18

Dlaczego na inwerterze pojawia się błąd 117?

Wykonawca instalacji fotowoltaicznej powinien sprawdzić u klienta czy wszystkie przewody są odpowiednio dokręcone, czy wtyczki nie są luźno oraz czy bezpieczniki i inne komponenty w rozdzielni nie są uszkodzone. W ostateczności prosimy zgłosić sprawę na serwis Growatt.

Jakie są dostępne rejestratory danych Growatt?

Falowniki Growatt w standardzie dostarczane są z rejestratorami danych umożliwiającymi połączenie urządzenia z internetem i zdalną zmianę ustawień falownika lub aktualizację jego oprogramowania.

Growatt oferuje 2 rodzaje rejestratorów (podłączane do złącza RS-232 lub USB), pracujące w trzech głównych rodzajach połączenia z siecią: Wi-Fi, Ethernet oraz GPRS.

Zdjęcia wszystkich dostępnych rejestratorów znajdują się na forum Growatt: https://forum-growatt.pl/viewtopic.php?f=21&t=44

Kupiłem inwerter w Chinach. Czy mogę go zamontować w Polsce?

Falowniki zakupione w Chinach nie mogą zostać zamontowane w Polsce, gdyż nie spełniają normy NC RfG. W przypadku, gdy zakład energetyczny wykryje taki inwerter fotowoltaiczny w sieci, to właściciel instalacji fotowoltaicznej może mieć z tego powodu nieprzyjemności.

Dlaczego moja instalacja produkuje mniej energii od instalacji mojego sąsiada?

Uzyski osiągane przez instalację fotowoltaiczną zależne są od wielu czynników. Najważniejszymi z nich są rodzaj i ilość modułów fotowoltaicznych, kąt nachylenia modułów, azymut instalacji fotowoltaicznej, ewentualne błędy przy montażu (na przykład niewłaściwie dobrane średnice przewodów AC lub DC) lub wady komponentów, z których wykonana została instalacja fotowoltaiczna.

Dlaczego moc z paneli nie jest równa mocy wyjściowej falownika?

To efekt sprawności falownika, która nigdy nie jest stała. Zależy ona od dwóch podstawowych czynników:
- obciążenia falownika (najwyższa wydajność jest przy obciążeniu pomiędzy 40-60% znamionowej mocy wyjściowej. Poniżej oraz powyżej, sprawność będzie zawsze nieco mniejsza)
- napięcia pracy MPPT (napięcie znamionowe DC podawane w karcie katalogowej nie jest przypadkowe. To dla tej wartości możemy osiągnąć najwyższą sprawność falownika. Dlatego też, dla małych mocy falownika lepiej stosować większą ilość paneli mniejszej mocy osiągając większą wartość napięcia na ciągu)