HOME BLOG NASZE PRODUKTY REALIZACJE ROZWIĄZANIA & DYSTRYBUCJA DO POBRANIA SZKOLENIA ZESPÓŁ KALKULATOR HYBRYD FAQ WIRTUALNE STOISKO MONITORING SKLEP

Analiza sprawności instalacji fotowoltaicznej

Rosnący popyt na odnawialne źródła energii niesie za sobą zapotrzebowanie na coraz to większą wiedzę na temat ich wytwarzania. W ślad za tą myślą Growatt Polska wspólnie z firmą PVGroup.pl tworzą projekt badawczy, który ma na celu analizę parametrów pracy oraz konfiguracji instalacji fotowoltaicznych przez co zwiększenie wiedzy instalatorów oraz użytkowników na temat lepszego ich projektowania oraz użytkowania tak by instalacja była jak najbardziej efektywna przez co opłacalna.

Projekt będzie realizowany przy współpracy użytkowników falowników Growatt przez okrągły rok od daty wymiany licznika dwukierunkowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny (jedynym wymogiem jest konieczność podłączenia monitoringu instalacji pv), co więcej, dla uczestników czekają nagrody oraz promocje realizowane przez firmę PVGroup.pl

Co zostanie przebadane?

  1. Wydajność technologii zastosowanych paneli – foliowe / szyba-szyba / dwustronne (bifacial) / gontowe (shingled)
  2. Rzeczywista wydajność w przypadku odchylenia paneli fotowoltaicznych względem południa vs instalacje południowe
  3. Porównanie wydajności dla różnych kątów pochylenia paneli fotowoltaicznych
  4. Wpływ miejsca montażu na temperaturę pracy falownika
  5. Wpływ temperatury pracy falownika na rzeczywistą sprawność
  6. Przewymiarowanie vs niedowymiarowanie falownika
  7. Wpływ opadów atmosferycznych na rezystancję izolacji okablowania oraz zmiana rezystancji izolacji w różnych porach roku
  8. Analiza krzywej I-V ciągów paneli fotowoltaicznych w zależności od pory roku
  9. Zasadność stosowania falowników z wyższymi maksymalnymi prądami strony DC (powyżej 11A) w przypadku zastosowania paneli dwustronnych (bifacjalnych) na instalacjach gruntowych oraz dachach płaskich.
  10. Cykliczne pomiary pętli zwarcia celem doboru odpowiedniej średnicy okablowania strony AC tak by napięcia w całym zakresie pracy falownika pozostawały w normie.

Analiza powyższych parametrów zostanie przeprowadzona w porozumieniu z przedstawicielami uczelni wyższej z Krakowa intensywnie zainteresowanych tematem sprawności instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Zapraszamy do udziału w projekcie, zaczynamy od 01.08.2020!

A oto przykładowe informacje jakie będziemy analizować:

Analiza sprawności falownika dla różnych temperatur/pór dnia oraz obciążenia.

Pomiary napięć AC, temperatur, rezystancji izolacji.

Powyższe stanowią tylko podstawowe informacje na temat każdej instalacji a jest tego o wiele wiele więcej. Zapraszamy do śledzenia wyników badań.