HOME BLOG NASZE PRODUKTY REALIZACJE ROZWIĄZANIA & DYSTRYBUCJA DO POBRANIA SZKOLENIA ZESPÓŁ FAQ WIRTUALNE STOISKO

Aukcje OZE dla instalacji hybrydowych

Czym są aukcje OZE?

Aukcje OZE to nic innego, jak przetargi, które ogłasza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Dzięki aukcjom OZE mamy możliwość sprzedawania energii wygenerowanej przez nasze instalacje fotowoltaiczne.

Aukcje OZE organizowane są co najmniej raz w roku, a informacja o nich pojawia się minimum 30 dni przed rozpoczęciem danej aukcji. Ogłoszenia oraz wszystkie niezbędnie informacje można znaleźć w BIP URE (Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki). Ogłoszenia o aukcjach OZE zawierają informacje o maksymalnej ilości oraz wartości energii elektrycznej, jaka może zostać sprzedana podczas danej aukcji oraz o typie aukcji, oraz parametrach wymaganych do spełnienia.

Aukcje OZE dla instalacji wiatrowych, farm fotowoltaicznych i instalacji hybrydowych

Idąc za aktualnym stanem prawnym ostatnia aukcja OZE, odbędzie się w roku 2021 r. Będzie to duża aukcja dla fotowoltaiki, instalacji wiatrowych, biogazu oraz biomasy. Niemniej jednak najciekawiej zapowiada się aukcja skierowana dla instalacji hybrydowych.

Od 26 maja do 11 czerwca 2021 roku przeprowadzonych zostanie osiem aukcji, z czego aż siedmiu dla nowych instalacji. Aukcje te powinny zostać rozstrzygnięte do 30 czerwca br. Natomiast ogłoszenie każdej z sesji aukcji opublikowane będzie w BIP URE nie później niż 30 dni przed jej rozpoczęciem.

harmonogram-planowanych-aukcji-oze

harmonogram-planowanych-aukcji-oze

harmonogram-planowanych-aukcji-oze

Harmonogram planowanych aukcji z podziałem na koszyki aukcyjne.

Aukcje OZE dla instalacji wiatrowych i farm fotowoltaicznych

Na 8 czerwca i 11 czerwca 2021 roku zaplanowano aukcje w koszykach, które tradycyjnie już cieszą się największą popularnością. Mowa tutaj o dużych instalacjach wiatrowych oraz fotowoltaicznych.

Dla instalacji o mocy do 1MW przewidziano zakup 14 700 000MWh o wartości 5 292 000 000zł. Natomiast dla instalacji o mocy powyżej 1MW zaplanowano zakup 8 760 000MWh energii elektrycznej, której wartość wynosi 10 748 400 000 zł.

Instalacje hybrydowe

W rozporządzeniu wskazano również wartości dla koszyka z instalacjami hybrydowymi. Aukcje OZE dla tego rodzaju projektów, które odbędą się w tym roku, będą pierwszymi w historii systemu aukcyjnego w Polsce. Dzięki temu będą mogły powstawać projekty, w których instalacja różnego rodzaju będą mogły się wzajemnie uzupełniać. Idąc dalej, będą one stanowiły stabilne źródło energii odnawialnej.

Farmy hybrydowe są również rozwiązaniem w przypadku, gdy operator (np. Tauron lub Energa) odrzucił wniosek o warunki przyłączeniowe dla sieciowej farmy fotowoltaicznej.

Na instalacje hybrydowe w 2021 roku przeznaczonych zostanie dla instalacji o mocy do 1MWh sprzedaż 94 200MWh o wartości 242 433 000 zł. Natomiast dla instalacji o mocy powyżej 1MWh przewidziano sprzedaż 1 182 600MWh o wartości 703 647 000 zł.

Duże magazyny energii i inwertery hybrydowe Growatt

Z gotowymi rozwiązaniami dla dużych instalacji hybrydowych z systemem magazynowania energii przychodzi marka Growatt New Energy.

Rozwiązanie to jest wręcz idealne do zastosowania w miejscach, gdzie sieć energetyczna nie jest dostępna lub nie działa stabilnie. System magazynowania energii słonecznej działa wtedy jako główne źródło zasilania, DG (patrz schemat) jest natomiast zasilaniem awaryjnym, może to być na przykład agregat.

System stosujemy również do współpracy z turbinami wiatrowymi, dlatego też jest świetnym rozwiązaniem pod aukcje OZE.

W drugiej połowie lipca wystartuje pierwszy w Polsce system przeznaczony dla farmowych instalacji hybrydowych.

inwertery-fotowoltaiczne-magazyny-energii-aukcje-oze

Poniżej przedstawiamy typowy sposób zastosowania systemu przeznaczonego dla instalacji hybrydowych dużych mocy.

inwertery-fotowoltaiczne-magazyny-energii-aukcje-oze

inwertery-fotowoltaiczne-magazyny-energii-aukcje-oze

Schemat przykładowego podłączenia systemu magazynowania energii dużej mocy

 

Combiner – Skrzynka przyłączeniowa.

PBD2501000 Voltowa ładowarka typu DC do DC. Przeznaczona dla dużych instalacji słonecznych. Kompatybilna z produktami PCS oraz Bypass.

PCS500 Dwukierunkowy inwerter akumulatorowy o mocach od 50kW do 630kW.

Bypass Szafa bypassowa zaprojektowana do użycia wraz z dwukierunkowym falownikiem akumulatorowym, aby zapewnić bezprzerwową i automatyczną zmianę trybu pracy między trybem off-grid / on-grid.

DG – Awaryjne źródło zasilania sieci, na przykład agregat.