HOME BLOG NASZE PRODUKTY REALIZACJE ROZWIĄZANIA & DYSTRYBUCJA DO POBRANIA SZKOLENIA ZESPÓŁ KALKULATOR HYBRYD FAQ WIRTUALNE STOISKO MONITORING SKLEP

Czy fotowoltaika się opłaca?

Czy fotowoltaika się opłaca?

Ważnym aspektem przy analizowaniu czy fotowoltaika się opłaca, jest zaznajomienie się z aktualnie panującymi przepisami prawa. Bez wątpienia jest to jedne z pierwszych czynności, jakie powinniśmy wykonać.

 

Czy fotowoltaika się opłaca? – system prosumencki

Od dnia 1.07.2016r włącznie dla mikroinstalacji do 40kW zaczął obowiązywać system prosumencki. Zakłada on traktowanie sieci elektroenergetycznej jako magazynu energii dla naszej instalacji fotowoltaicznej. Za magazynowanie energii zakład energetyczny pobiera „opłatę” w postaci prądu, który nasza instalacji wyprodukuje i wyśle do sieci. Wysokość tych „opłat” uzależniona jest od wielkości instalacji i przedstawia się następująco:

  • Dla instalacji fotowoltaicznych do 10kW zakład energetyczny rozlicza nadwyżkę produkcji w stosunku 1 : 0,8
  • Dla instalacji fotowoltaicznych powyżej 10kW zakład energetyczny rozlicza nadwyżkę produkcji w stosunku 1 : 0,7

 

System prosumencki – co to faktycznie oznacza?

Posłużmy się przykładem, zakładając konsumpcję energii z fotowoltaiki w czasie rzeczywistym na poziomie 30% oraz rocznej produkcji 4200kWh.

4200kWh x 30% = 1260kWh

70% energii oddajemy do sieci i odbieramy w skali roku z opustem 80%

(4200kWh – 1260kWh) x 80% = 2352kWh

Reasumując, łączna energia, za która nie zapłacimy, a zatem staje się ona naszym zyskiem, wyniesie – 3612kWh

Zakładając koszty energii elektrycznej na poziomie 0.65gr/kWh w skali roku jesteśmy w stanie zredukować rachunki za energię elektryczną o około 2348zł.

Oczywiście, dalej pozostaną koszty zakładu energetycznego w postaci opłat stałych oraz energii, którą będziemy musieli pobrać poza opustami. W związku z tym dla naszego przypadku wyniosą one około (4200kWh – 3612kWh = 588kWh) 383zł w skali roku, co daje około 32zł miesięcznie.

 

Bilansowanie energii z zakładem energetycznym

Ważna informacja dotycząca bilansowania energii z zakładem energetycznym!
Energię zmagazynowaną w sieci elektroenergetycznej należy odebrać w przeciągu jednego roku. W sytuacji, gdy nie odbierzemy tej energii, przepada ona bezpowrotne.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz kierując się ekonomią, nie należy inwestować w instalację o zbyt dużej mocy.

Czy fotowoltaika się opłaca? – koszty inwestycyjne

Wiemy już, ile jesteśmy w stanie zyskać z instalacji fotowoltaicznej. Pozostaje nam tylko kwestia kosztów inwestycyjnych, jakie musi ponieść.

Instalacja fotowoltaiczna w Polsce o mocy 4.2kW będzie kosztowała około 21 000zł brutto. Jest to koszt zakupu z montażem, zakładając, że montaż instalacji na dachu budynku jednorodzinnego wynosi w Polsce około 5000zł brutto z 1kWp.

Wykonajmy prostą kalkulację: 21000 / 2348 = 8,94 roku.

Musimy oczywiście uwzględnić malejącą sprawność paneli fotowoltaicznych, które najczęściej określane są na poziomie wydajności 80% po 25 latach. W związku z tym możemy liczyć na zwrot kosztów instalacji fotowoltaicznej w okresie około 10 lat.

 

Zatem powróćmy do pytania zadanego w pierwszym akapicie. Czy fotowoltaika się opłaca?

Tak, jeśli wykorzystamy w instalacji produkty wysokiej jakości oraz o uzasadnionym okresie gwarancji (zalecamy zakup inwerterów z dziesięcioletnią gwarancją producenta).
Polecamy zatem inwertery fotowoltaiczne marki Growatt New Energy posiadające dziesięcioletnią gwarancję dla zakresu mocy od 1-20kW

Mamy nadzieję, iż temat opłacalności instalacji fotowoltaicznej wyczerpaliśmy w pełni. Niemniej jednak w  przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości praszamy do kontaktu.