HOME BLOG NASZE PRODUKTY REALIZACJE ROZWIĄZANIA & DYSTRYBUCJA DO POBRANIA SZKOLENIA MONITORING SKLEP

Inwerter fotowoltaiczny – który wybrać?

Skoro wiemy już jakie podstawowe normy powinien spełniać inwerter oraz na jakie komponenty wewnętrzne należy zwrócić uwagę, nadszedł czas na omówienie kluczowych parametrów inwertera fotowoltaicznego świadczących o jego wydajności oraz jakości.

Parametry o których mowa powyżej to:

1. Sprawność europejska inwertera
2. Napięcie startu
3. Napięcie maksymalne
4. Zakres napięć pracy MPPT
5. Stopień ochrony IP
6. Monitoring inwertera fotowoltaicznego

INWERTER FOTOWOLTAICZNY – SPRAWNOŚĆ EUROPEJSKA

Wartość ta określona jest poniższym wzorem:
Spr. Euro = 0.03 x Spr.5% + 0.06 x Spr.10% + 0.13 x Spr.20% + 0.1 x Spr.30% + 0.48 x Spr.50% + 0.2 x Spr.100%

Jest to nic innego niż średnia ważona sprawności dla poszczególnych procentowych stopni obciążenia inwertera. Wartość sprawności europejskiej określa nam wydajność mierzoną w skali roku dla różnych mocy inwertera w zależności od pory roku. Bierze ona pod uwagę wydajność inwertera zimą, gdy promieniowanie słoneczne jest znikome a produkcja z fotowoltaiki jest na niskim poziomie, jak również okresy wiosenne, letnie oraz jesienne gdy produkcja jest o niebo lepsza przez co inwerter jest bardziej obciążony.

Kluczowa informacja: Im wyższa wydajność europejska inwertera fotowoltaicznego tym jego wydajność w skali roku będzie wyższa co oznacza większą produkcję. Dobierając inwerter fotowoltaiczny należy brać pod uwagę produkty o sprawności europejskiej na poziomie minimum 97% dla inwerterów jednofazowych oraz 97.5% dla inwerterów trójfazowych.

NAPIĘCIE STARTU INWERTERA FOTOWOLTAICZNEGO

Wartość, która stanowi o momencie w którym inwerter fotowoltaiczny uruchomi się rano oraz wyłączy się wieczorem. Mówi ona jakie minimalne napięcie powinno zostać dostarczone z paneli fotowoltaicznych by inwerter został wzbudzony.

Dlaczego ta wartość jest zatem tak istotna?

Otóż wyobraźmy sobie sytuację, w które to dla wybranego okresu w roku inwerter „obudzi” się około godziny szóstej rano. Drugi natomiast, z wyższym napięciem startu będzie się uruchamiał w okolicach godziny ósmej. Podobna różnica czasowa będzie miała miejsce wieczorem gdy inwertery będą przechodziły w stan uśpienia.
Drugim bardzo ważnym aspektem jest radzenie sobie z dniami w którym mamy nasłonecznienie na niskim poziomie oraz z lokalnym zacienieniem. Inwertery posiadające niskie wartości napięcia startu (około 80V dla inwerterów jednofazowych oraz 140-200V dla inwerterów trójfazowych) z zasady będą lepiej pracowały w mniej korzystne dni.

Kluczowa informacja: Dwugodzinna różnica w czasach uruchamianie oraz wyłączania, dodatkowo lepsza kontrola pracy przy słabym nasłonecznieniu pozwala na wygenerowanie około 10-15% więcej energii w skali roku!!

INWERTER FOTOWOLTAICZNY A NAPIĘCIE MAKSYMALNE 

Wartość istotna dla redukcji kosztów inwestycji. Określa ona maksymalną liczbę paneli fotowoltaicznych jakie jesteśmy w stanie połączyć w jednym ciągu szeregowo. Chodzi tutaj o nic innego jak zmniejszenie kosztów okablowania oraz zabezpieczeń po stronie DC. Przykładowo dla inwertera z napięciem maksymalnym wynoszącym 1000V możemy podłączyć około 24 paneli w jednym szeregu. Porównując z wartością 800V będziemy mogli przyłączyć ich około 20. W sytuacji gdy mamy 48 paneli będziemy zmuszeni na wykonanie dodatkowego ciągu oraz zabezpieczeń.

Kluczowa informacja: Maksymalne napięcie startu pozwala na redukcję kosztów inwestycyjnych w postaci okablowania oraz zabezpieczeń strony DC. Napięcie dla inwerterów jednofazowych powinno wynosić 500-550V, dla inwerterów trójfazowych 1000V

ZAKRES NAPIĘĆ PRACY MPPT
(ang. Maximum Power Point Tracking – pl. Punkt śledzenia mocy maksymalnej)

Wartość, która mówi o zakresie pracy w jakim inwerter będzie pracował z jego maksymalną możliwą wydajnością przy danym nasłonecznieniu. W tym przedziale, inwerter będzie pracował wykorzystując algorytm przeszukiwania punktu MPP. Punkt ten określa wymuszanie z ciągu paneli fotowoltaicznych najbardziej korzystnego punktu pracy w charakterystyce prądowo-napięciowej paneli fotowoltaicznych. Poniższy rysunek przestawia kartę charakterystyki, którą można znaleźć w każdej karcie katalogowej paneli fotowoltaicznych. Punkt oznaczony jako MPP określa maksymalną moc jakie panel fotowoltaiczny jest w stanie wygenerować.

Kluczowa informacja: Im szerszy zakres pracy MPPT tym większa wydajność inwertera w skali roku. Należy wybierać produkty, posiadająca największe zakresy napięć MPPT gdyż maksymalizuje to roczne uzyski energii.

STOPIEŃ OCHRONY IP

Wartość mówiąca o możliwości montażu inwertera fotowoltaicznego. Im wyższa wartość tym produkt jest odporniejszy na działanie wszelkich warunków atmosferycznych. Bardzo istotna wartość w momencie montażu inwertera na zewnątrz budynku – przykładowo na ścianie budynku lub konstrukcji gruntowej. Minimalna wartość stopnia ochrony IP jaką należy brać pod uwagę to IP65. Wartość 65 określa stopień ochrony przed ciągłym strumieniem wody.

Kluczowa informacja: Stopień ochrony IP65 to minimalna wartość jaką należy brać pod uwagę przy wyborze inwertera.

MONITORING INWERTERA FOTOWOLTAICZNEGO

Punkt wymieniony jako ostatni jednak należy go traktować na równi z pozostałymi. Dobrej jakości inwerter fotowoltaiczny powinien być wyposażony w możliwość kontroli oraz analizy parametrów jego pracy. W dobie informatyzacji powinniśmy wybierać produkty pozwalające na obserwację poprzez przeglądarkę internetową poprzez komputer oraz aplikację na telefony komórkowe. Monitoring powinien pozwalać odczytywać wszystkie parametry takie jak: napięcia, prądy, moce DC oraz AC, częstotliwość prądu AC, na przestrzeni czasu z archiwizacją danych od początku jego pracy. Dodatkowo bardzo ważną funkcją jest alarmowanie użytkownika o błędach oraz przerwach w produkcji poprzez powiadomienia na przykład poprzez wiadomość email. Pozwala to na bardzo szybką reakcję serwisową co zmniejsza czasy przestoju, co oczywiście skutkuje maksymalizacją produkcji.

Kluczowa informacja: Monitoring inwertera fotowoltaicznego musi analizować pracę inwertera z archiwizacją danych oraz informować o błędach i przerwach w produkcji.

Opisaliśmy Państwu najważniejsze parametry na jakie należy zwrócić uwagę wybierając inwerter fotowoltaiczny dobrej jakości. Jeśli powyższe informacje nie będą dla Państwa wyczerpujące, zachęcamy do kontaktu z nami – wyjaśnimy wszelkie nieścisłości oraz wątpliwości.