HOME BLOG NASZE PRODUKTY REALIZACJE ROZWIĄZANIA & DYSTRYBUCJA DO POBRANIA SZKOLENIA ZESPÓŁ KALKULATOR HYBRYD FAQ WIRTUALNE STOISKO MONITORING SKLEP

Jaki inwerter fotowoltaiczny wybrać?

Jaki inwerter fotowoltaiczny wybrać?

Wiemy już jakie podstawowe normy powinien spełniać inwerter oraz na jakie komponenty wewnętrzne należy zwrócić uwagę. Dlatego też nadszedł czas na omówienie kluczowych parametrów inwertera fotowoltaicznego świadczących o jego wydajności oraz jakości.

Kluczowe parametry inwertera fotowoltaicznego

  1. Sprawność europejska inwertera
  2. Napięcie startu
  3. Napięcie maksymalne
  4. Zakres napięć pracy MPPT
  5. Stopień ochrony IP
  6. Monitoring inwertera fotowoltaicznego

 

Jaki inwerter fotowoltaiczny – sprawność europejska

Wartość ta określona jest poniższym wzorem:
Spr. Euro = 0.03 x Spr.5% + 0.06 x Spr.10% + 0.13 x Spr.20% + 0.1 x Spr.30% + 0.48 x Spr.50% + 0.2 x Spr.100%

Jest to nic innego niż średnia ważona sprawności dla poszczególnych procentowych stopni obciążenia inwertera. Wartość sprawności europejskiej określa nam wydajność mierzoną w skali roku dla różnych mocy inwertera, w zależności od pory roku. Bierze ona pod uwagę wydajność inwertera zimą, gdy promieniowanie słoneczne jest znikome, a produkcja z fotowoltaiki jest na niskim poziomie, jak również okresy wiosenne, letnie oraz jesienne, gdy produkcja jest o niebo lepsza, w związku z czym inwerter jest bardziej obciążony.

Uwaga: Im wyższa wydajność europejska inwertera fotowoltaicznego, tym jego wydajność w skali roku będzie wyższa. Oznacza to nic innego jak większą produkcję.

Dobierając inwerter fotowoltaiczny, należy brać pod uwagę produkty o sprawności europejskiej na poziomie minimum 97% dla inwerterów jednofazowych oraz 97.5% dla inwerterów trójfazowych.

Jaki inwerter fotowoltaiczny – napięcie startu

Jest to wartość stanowiąca o momencie, w którym inwerter fotowoltaiczny uruchomi się rano oraz wyłączy się wieczorem. Dzięki niej wiemy, jakie minimalne napięcie powinno zostać dostarczone z paneli fotowoltaicznych, aby inwerter został wzbudzony.

 

Dlaczego napięcie startu jest tak istotne?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której to dla wybranego okresu w roku inwerter „obudzi” się około godziny szóstej rano. Drugi natomiast, z wyższym napięciem startu będzie się uruchamiał w okolicach godziny ósmej. Podobna różnica czasowa będzie miała miejsce wieczorem, gdy inwertery będą przechodziły w stan uśpienia.
Drugim bardzo ważnym aspektem jest radzenie sobie z dniami, w których mamy nasłonecznienie na niskim poziomie oraz z lokalnym zacienieniem. Inwertery posiadające niskie wartości napięcia startu (około 80V dla inwerterów jednofazowych oraz 140-200V dla inwerterów trójfazowych) z zasady będą lepiej pracowały w mniej korzystne dni.

Uwaga: Dwugodzinna różnica w czasach uruchamianie oraz wyłączania, dodatkowo lepsza kontrola pracy przy słabym nasłonecznieniu, pozwala na wygenerowanie około 10-15% więcej energii w skali roku!!

 

Jaki inwerter fotowoltaiczny – napięcie maksymalne

Napięcie maksymalne jest ważnym aspektem dla redukcji kosztów inwestycji. Określa ono maksymalną liczbę paneli fotowoltaicznych, jakie jesteśmy w stanie połączyć w jednym ciągu szeregowo. Chodzi tutaj o nic innego jak zmniejszenie kosztów okablowania oraz zabezpieczeń po stronie DC. W rezultacie, na przykład dla inwertera z napięciem maksymalnym wynoszącym 1000V, możemy podłączyć około 24 paneli w jednym szeregu. Porównując z wartością 800V, będziemy mogli przyłączyć ich około 20. W sytuacji, gdy mamy 48 paneli, będziemy zmuszeni na wykonanie dodatkowego ciągu oraz zabezpieczeń.

Uwaga: Maksymalne napięcie startu pozwala na redukcję kosztów inwestycyjnych w postaci okablowania oraz zabezpieczeń strony DC.

Napięcie dla inwerterów jednofazowych powinno wynosić 500-550V, dla inwerterów trójfazowych 1000V

 

Zakres napięć pracy MPPT

(ang. Maximum Power Point Tracking – pl. Punkt śledzenia mocy maksymalnej)

Jest to wartość, która mówi o zakresie pracy, w jakim inwerter będzie pracował z jego maksymalną, możliwą wydajnością przy danym nasłonecznieniu. W tym przedziale inwerter będzie pracował, wykorzystując algorytm przeszukiwania punktu MPP. Punkt ten określa wymuszanie z ciągu paneli fotowoltaicznych najkorzystniejszego punktu pracy w charakterystyce prądowo-napięciowej paneli fotowoltaicznych.

Uwaga: Im szerszy zakres pracy MPPT, tym większa wydajność inwertera w skali roku. Należy wybierać produkty, posiadające największe zakresy napięć MPPT, ponieważ maksymalizuje to roczne uzyski energii.

 

Jaki inwerter fotowoltaiczny – stopień ochrony IP

Wartość ta mówi o możliwościach montażu inwertera fotowoltaicznego. Im wyższa wartość, tym produkt jest odporniejszy na działanie wszelkich warunków atmosferycznych. Bardzo istotna wartość w momencie montażu inwertera na zewnątrz budynku – przykładowo na ścianie budynku lub konstrukcji gruntowej. Minimalna wartość stopnia ochrony IP, jaką należy brać pod uwagę to IP65. Wartość 65 określa stopień ochrony przed ciągłym strumieniem wody.

Uwaga: Stopień ochrony IP65 to minimalna wartość, jaką należy brać pod uwagę przy wyborze inwertera. Inwertery fotowoltaiczne Growatt MOD posiadają stopień ochrony IP 66.

 

Jaki inwerter fotowoltaiczny – monitoring inwertera fotowoltaicznego

Punkt wymieniony jako ostatni, jednak należy go traktować na równi z pozostałymi. Dobrej jakości inwerter fotowoltaiczny powinien być bez wątpienia wyposażony w możliwość kontroli oraz analizy parametrów jego pracy. W dobie informatyzacji powinniśmy wybierać produkty pozwalające na obserwację poprzez przeglądarkę internetową, poprzez komputer oraz aplikację na telefony komórkowe. Monitoring powinien pozwalać odczytywać wszystkie parametry, takie jak: napięcia, prądy, moce DC oraz AC, częstotliwość prądu AC, na przestrzeni czasu z archiwizacją danych od początku jego pracy. Dodatkowo bardzo ważną funkcją jest alarmowanie użytkownika o błędach oraz przerwach w produkcji poprzez powiadomienia na przykład w formie wiadomość email. Pozwala to na bardzo szybką reakcję serwisową, co zmniejsza czasy przestoju. Konkludując, skutkuje to maksymalizacją produkcji.

Uwaga: Monitoring inwertera fotowoltaicznego musi analizować pracę inwertera z archiwizacją danych oraz informować o błędach i przerwach w produkcji.

Opisaliśmy Państwu najważniejsze parametry, na jakie należy zwrócić uwagę, wybierając inwerter fotowoltaiczny dobrej jakości. Jeśli powyższe informacje nie będą dla Państwa wyczerpujące, zachęcamy do kontaktu z nami – wyjaśnimy wszelkie nieścisłości oraz wątpliwości.