HOME BLOG NASZE PRODUKTY REALIZACJE ROZWIĄZANIA & DYSTRYBUCJA DO POBRANIA SZKOLENIA MONITORING SKLEP

Magazynowanie energii dużych mocy: 10-100kW

Ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej i ograniczenia mocy przyłączeniowej, wzrasta zainteresowanie instalacjami z magazynem energii dużej mocy. Dzięki nowemu systemowi inteligentnego zarządzania energią (SEM-E), firma Growatt może obecnie dostarczać rozwiązania dla wielu falowników hybrydowych oraz sieciowych pracujących w trybie równoległym. Liczba falowników zarządzanych i monitorowanych razem może wynosić do 10 szt., a pojemność akumulatora może wynosić od 7,5kWh do 240kWh. Co to jest magazynowanie energii dużych mocy i jakie urządzenia mogą nią zarządzać?

 

Równoległa praca wielu falowników hybrydowych

Urządzenie SEM-E może monitorować i zarządzać wieloma falownikami hybrydowymi w tym samym systemie.

 

Równoległa praca wielu falowników hybrydowych i sieciowych

SEM-E może również zarządzać i monitorować w tym samym czasie falowniki hybrydowe oraz sieciowe w jednym systemie.

 

Jak działa system równoległy?

SEM-E jest mózgiem sterującym systemem, licznik i falowniki mogą komunikować się z nim niezależnie. SEM-E reguluje ładowanie i rozładowywanie magazynów energii.

Podstawowe działanie układu jest takie samo jak normalnego systemu falowników hybrydowych, energia słoneczna najpierw obsługuje obciążenie, a następnie ładuje akumulator i eksportuje prąd do sieci. A jeśli energia słoneczna nie wystarcza do zasilania obciążenia, akumulator rozładowuje się, aby obsłużyć obciążenie równolegle z energią słoneczną. W tym systemie wiele akumulatorów i falowników sieciowych może pracować jako jedna grupa, co zwiększa wskaźnik wykorzystania mocy własnej całego systemu.

Jeśli funkcja ograniczenia eksportu jest włączona, SEM-E może dynamicznie sterować mocą wyjściową falowników hybrydowych i sieciowych, dokonać zerowego eksportu lub ograniczyć moc eksportową do określonej wartości zadanej. Do funkcji ograniczenia eksportu dodajemy również tryb pracy awaryjnej, jeśli wystąpi jakikolwiek błąd w komunikacji, falowniki będą pracować w trybie bezpiecznej wartości zadanej, zapewniając, że instalacja będzie zawsze funkcjonować w bezpiecznym stanie.

SEM-E zwraca uwagę na bezpieczeństwo stanu naładowania akumulatora (SOC). Podczas ładowania akumulatora, akumulator o niskim poziomie SOC otrzymuje wyższy priorytet. A podczas rozładowywania akumulatora, wyższy priorytet ma akumulator z wysokim SOC. Ponadto, sam akumulator posiada również funkcję ochrony przed niskim SOC, w przypadku jego nadmiernego rozładowania w dowolnym momencie.

 

Monitorowanie systemu

System SEM-E posiada zintegrowaną funkcję monitorowania, dzięki czemu klienci mogą na bieżąco kontrolować swój własny system. Widzą stan energetyczny systemu i trendy energetyczne, takie jak produkcja energii słonecznej, zużycie, ładowanie i rozładowywanie akumulatorów, eksport lub import energii z sieci, a najistotniejsze dane to wskaźnik własnego zużycia energii słonecznej. Ponadto, inżynier serwisu Growatt może zapewnić zdalny serwis, jeśli system jest monitorowany online.

Jak wybrać odpowiedni SEM-E dla swojego systemu magazynującego?

Należy wybrać odpowiedni model w zależności od wielkości instalacji solarnej i magazynu energii, należy również wziąć pod uwagę maksymalny przepływ prądu przez główne przewody AC. Maksymalny dopuszczalny przepływ prądu przez główne przewody prądu zmiennego (AC) powinien mieścić się w zakresie przekładników prądowych (CT). Należy również upewnić się, że główny kabel prądu zmiennego może przepływać przez przekładniki prądowe (CT).

Modele SEM-E i informacje o przekładnikach prądowych (CT) są podane w poniższej tabeli:

Model SEM-E(50kW) SEM-E(100kW)
Moc systemu 50kW 100kW
Specyfikacja CT 150A/40mA 250A/40mA

 

Uwagi:

  1. Dla SPH nie jest wymagany dodatkowy inteligentny licznik, wewnątrz SEM-E znajduje się jeden inteligentny licznik dla całego systemu.
  2. SPH nie potrzebuje żadnego dodatkowego urządzenia monitorującego, SEM-E jest wyposażony w ShineMaster, a falowniki SPH i sieciowe są monitorowane przez RS485.
  3. SEM-E pracuje jedynie z serią falowników SPH 4000-10000TL3 BH i MAX/MID.