HOME BLOG NASZE PRODUKTY REALIZACJE ROZWIĄZANIA & DYSTRYBUCJA DO POBRANIA SZKOLENIA ZESPÓŁ KALKULATOR HYBRYD FAQ WIRTUALNE STOISKO MONITORING SKLEP

Magazynowanie energii dużych mocy: 10-100kW

Magazynowanie energii dużych mocy

Magazynowanie energii elektrycznej pozwala w pełni wykorzystywać powstałą nadwyżkę energii. Służą do tego np. akumulatory do fotowoltaiki, które pozwalają na przechowywanie energii. Dzieje się to poprzez skumulowanie nadprodukcji energii elektrycznej w bateriach lub akumulatorach. Sposób ten jest bardzo popularnym rozwiązaniem. Przede wszystkim wśród gospodarstw domowych oraz w miejscach, gdzie awarie i przerwy w dostawach prądu są dość częstym zjawiskiem. Zaletą magazynowania energii jest możliwość wykorzystania powstałej nadwyżki w 100%. Dzięki temu domowy magazyn energii pozwala praktycznie na całkowitą niezależność od zewnętrznej sieci. Gdy instalacja jest odpowiednio dobrana, prosument może zaspokoić potrzeby gospodarstwa domowego na energię elektryczną bez żadnych dodatkowych opłat.

Ze względu na rosnące ceny energii elektrycznej i ograniczenia mocy przyłączeniowej, wzrasta zainteresowanie instalacjami z magazynem energii dużej mocy. Dzięki nowemu systemowi inteligentnego zarządzania energią (SEM-E), firma Growatt może obecnie dostarczać rozwiązania dla wielu falowników hybrydowych oraz sieciowych pracujących w trybie równoległym. Liczba falowników zarządzanych i monitorowanych razem może wynosić do 10 szt., a pojemność akumulatora może wynosić od 7,5kWh do 240kWh.

Co to jest magazynowanie energii dużych mocy i jakie urządzenia mogą nią zarządzać?

 

Magazynowanie energii – równoległa praca wielu falowników hybrydowych

Urządzenie SEM-E może monitorować i zarządzać wieloma falownikami hybrydowymi w tym samym systemie.

SEM E

SEM E

 

Równoległa praca wielu falowników hybrydowych i sieciowych

SEM-E może również zarządzać i monitorować w tym samym czasie falowniki hybrydowe oraz sieciowe w jednym systemie.

praca wielu falowników hybrydowych

praca wielu falowników hybrydowych

 

Jak działa system równoległy?

SEM-E jest mózgiem sterującym systemem, w związku z czym licznik i falowniki mogą komunikować się z nim niezależnie. SEM-E reguluje ładowanie i rozładowywanie magazynów energii.

Podstawowe działanie układu jest takie samo jak normalnego systemu falowników hybrydowych. Energia słoneczna najpierw obsługuje obciążenie, a następnie ładuje akumulator i eksportuje prąd do sieci. Natomiast jeśli energia słoneczna nie wystarcza do zasilania obciążenia, akumulator rozładowuje się, aby obsłużyć obciążenie równolegle z energią słoneczną. W tym systemie wiele akumulatorów i falowników sieciowych może pracować jako jedna grupa, co zwiększa wskaźnik wykorzystania mocy własnej całego systemu.

SEM E SHP

SEM E SHP

Jeśli funkcja ograniczenia eksportu jest włączona, SEM-E może dynamicznie sterować mocą wyjściową falowników hybrydowych i sieciowych, dokonać zerowego eksportu lub ograniczyć moc eksportową do określonej wartości zadanej. Do funkcji ograniczenia eksportu dodajemy również tryb pracy awaryjnej, jeśli wystąpi jakikolwiek błąd w komunikacji, falowniki będą pracować w trybie bezpiecznej wartości zadanej, zapewniając, że instalacja będzie zawsze funkcjonować w bezpiecznym stanie.

SEM-E zwraca uwagę na bezpieczeństwo stanu naładowania akumulatora (SOC). Podczas ładowania akumulatora, akumulator o niskim poziomie SOC otrzymuje wyższy priorytet. A podczas rozładowywania akumulatora, wyższy priorytet ma akumulator z wysokim SOC. Ponadto, sam akumulator posiada również funkcję ochrony przed niskim SOC, w przypadku jego nadmiernego rozładowania w dowolnym momencie.

 

Magazynowanie energii – monitorowanie systemu

System SEM-E posiada zintegrowaną funkcję monitorowania, dzięki czemu klienci mogą na bieżąco kontrolować swój własny system. Widzą stan energetyczny systemu i trendy energetyczne, takie jak produkcja energii słonecznej, zużycie, ładowanie i rozładowywanie akumulatorów, eksport lub import energii z sieci, a najistotniejsze dane to wskaźnik własnego zużycia energii słonecznej. Ponadto, inżynier serwisu Growatt może zapewnić zdalny serwis, jeśli system jest monitorowany online.

growatt dashboard

growatt dashboard

magazynowanie energii trend

magazynowanie energii trend

Magazynowanie energii – jaki SEM-E wybrać?

Należy wybrać odpowiedni model w zależności od wielkości instalacji solarnej i magazynu energii, należy również wziąć pod uwagę maksymalny przepływ prądu przez główne przewody AC. Maksymalny dopuszczalny przepływ prądu przez główne przewody prądu zmiennego (AC) powinien mieścić się w zakresie przekładników prądowych (CT). Należy również upewnić się, że główny kabel prądu zmiennego może przepływać przez przekładniki prądowe (CT).

Modele SEM-E i informacje o przekładnikach prądowych (CT) są podane w poniższej tabeli:

Model SEM-E(50kW) SEM-E(100kW)
Moc systemu 50kW 100kW
Specyfikacja CT 150A/40mA 250A/40mA

 

Uwagi:

  1. Dla SPH nie jest wymagany dodatkowy inteligentny licznik, wewnątrz SEM-E znajduje się jeden inteligentny licznik dla całego systemu.
  2. SPH nie potrzebuje żadnego dodatkowego urządzenia monitorującego, SEM-E jest wyposażony w ShineMaster, a falowniki SPH i sieciowe są monitorowane przez RS485.
  3. SEM-E pracuje jedynie z serią falowników SPH 4000-10000TL3 BH i MAX/MID.