HOME BLOG NASZE PRODUKTY REALIZACJE ROZWIĄZANIA & DYSTRYBUCJA DO POBRANIA SZKOLENIA ZESPÓŁ KALKULATOR HYBRYD FAQ WIRTUALNE STOISKO MONITORING SKLEP

Opłata mocowa 2021 – podstawowe informacje

Opłata mocowa

Od początku 2021 roku na wszystkich rachunkach za prąd pojawiła się nowa pozycja, która nazywa się opłata mocowa. Przyniosła ona ze sobą wyraźny wzrost cen energii. Dlaczego opłata mocowa została wprowadzona i czy fotowoltaika może być lekiem na całe zło?

 

Dlaczego opłata mocowa została wprowadzona?

Powodem wprowadzanie dodatkowych opłat jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Mówiąc prościej, opłata mocowa ma zagwarantować, iż polskiej energetyce nie zabraknie prądu. Opłata ma zostać przeznaczona na budowanie nowoczesnych elektrowni, a także modernizacje i naprawy starych. Zużycie energii rośnie nieproporcjonalnie do przyrostu nowych mocy wytwórczych. Wynika to z ciągłego rozwoju technologicznego, który wymaga nieprzerwanego dostępu do prądu.

 

Opłata mocowa – kogo dotyczy?

Opłata mocowa dotyczy każdego, kto korzysta z prądu i pobiera energię elektryczną. W związku z tym opłatą mocową zostaną objęte zarówno gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa. Właściciele instalacji fotowoltaicznych również nie unikną opłat.

 

Ile wynosi opłata mocowa?

Koszty wynikające z wprowadzenia opłaty mocowej będą prawdopodobnie z roku na rok rosnąć. Wysokość opłaty mocowej ustalana jest przez Urząd Regulacji Energetyki i ma być ogłaszana każdego roku do 31 grudnia.

Osoby prywatne

Ustawa o opłacie mocowej klasyfikuje gospodarstwa domowa pod względem zużytej mocy.

W związku z tym otrzymujemy cztery grupy:

  • Poniżej 0,5 MWh rocznie – opłata 1,87 zł netto miesięcznie,
  • Od 0,5 MWh do 1,2 MWh rocznie – opłata 4,48 zł netto miesięcznie,
  • Od 1,2 MWh do 2,8 MWh rocznie – opłata 7,47 zł netto miesięcznie,
  • Ponad 2,8 MWh rocznie – opłata 10,46 zł netto miesięcznie.

 

Opłata mocowa może nas kosztować rocznie od 22,44 zł do 125,52 zł netto rocznie. Naliczona kwota zależy tylko i wyłącznie od zużytej mocy w ciągu roku.

Dodatkowo należy pamiętać o opłacie OZE, która na ten moment wynosi 2,20 zł za 1 MWh energii elektrycznej. Natomiast opłata kogeneracyjna zmniejszy się z 0,0139 zł za kWh do zera.

Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcy natomiast za każdą 1kWh, którą pobiorą z sieci energetycznej w dni robocze od godziny 7:00 do godziny 21:59, zapłacą 0,0762 zł netto. Jest to bez wątpienie bardzo bolesna opłata, gdyż w skali roku może ona dla dużych zakładów produkcyjnych wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Opłata mocowa spowoduje, że firmy zaczną ponosić o wiele większe koszty, które jednak zrekompensują sobie poprzez podniesienie cen sprzedawanych wyrobów i oferowanych usług.

Jednak nie wszystkie branże mogą w ten sposób zniwelować koszty wynikające z opłaty mocowej.

Tutaj z pomocą przychodzi zamontowanie instalacji fotowoltaicznej.

 

Opłata mocowa a fotowoltaika

Gospodarstwo domowe oraz przedsiębiorstwa, które rzeczywiście zużywają duże ilości energii elektrycznej, zapewne odczuły już po pierwszym kwartale, jak kosztowne dla nich było wprowadzenie opłaty mocowej. Jedynym rozwiązaniem na ten moment jest inwestycja w instalację fotowoltaiczną i wytwarzanie własnej energii z promieni słonecznych.

Zarówno właściciele domów jednorodzinnych, jak i przedsiębiorstwa mogą jedynie zyskać na odpowiednio dobranej instalacji fotowoltaicznej. Dzięki własnej „elektrowni” osoby prywatne będą miały szansę zejść nawet do najniższego poziomu płatności za opłatę mocową, która przypominamy, wynosi 1,87 zł netto za miesiąc.

Przedsiębiorcy natomiast mogą traktować fotowoltaikę jako lek na całe to zło. Instalacja fotowoltaiczna okaże się najlepszym rozwiązaniem zwłaszcza w zakładach, które najwięcej energii elektrycznej zużywają właśnie w dni robocze w godzinach szczytu.

Założenie instalacji fotowoltaicznej z pewnością nie sprawi, że prosumencie przestaną całkowicie płacić za prąd. Niemniej jednak pozwoli zredukować rachunki o kilkaset złotych.

Podstawą do rozliczenia prosumentów jest ilość kWh, jaką pobieramy z sieci bez względu na porę dnia. 70%-80% energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną przekazujemy do sieci energetycznie i w związku z tym nie wykorzystujemy jej od razu. Opłata mocowa wyliczamy na podstawie energii, którą ponownie odbierzemy od zakładu energetycznego. W tym wypadku rozwiązaniem będzie zwiększenie autokonsumpcji, na przykład poprzez inwestycję w akumulatory fotowoltaiczne.

 

Czy fotowoltaika jest dobrym sposobem na obniżenie kosztów wynikających z opłaty mocowej?

 

Na ten temat wypowiedział się Dyrektor Techniczny Growatt Polska – Wojciech Galeja.

Tak, to idealny sposób na ograniczenie kosztów związanych z opłatą mocową. Fotowoltaika pracuje w ciągu dnia, czyli wtedy kiedy fabryki oraz inne przedsiębiorstwa z reguły potrzebują jej najwięcej. Dobierając wielkość instalacji do zapotrzebowania w ciągu dnia uzyskujemy największy wskaźnik wykorzystania mocy.

W przypadku instalacji domowych należy mieć na uwadze montaż dodatkowych urządzeń zwiększających autokonsumpcję. To oprócz magazynów energii, urządzenia wchodzące w skład produktów GroHome, czyli GroBoost (akumulacja energii w postaci ciepłej wody), GroPlug (Inteligentna wtyczka), GroPanel (Inteligentny przełącznik). To wszystko wpływa na wskaźnik autokonsumpcji a w przypadku opłaty mocowej, będzie on kluczowy, by obniżyć jej wartość do absolutnego minimum.